ALTONOVA OY

Fredrikinkatu 45 A3, 00100 Helsinki
info@altonova.fi
+35845133 5845, +358405541031

INNOVAATIOAGENTTI™ - Valmentavan innovaatiokulttuurin rakentaminen

”Innovaatioagenttivalmennus auttoi minua ymmärtämään, mitkä vahvuudet minulla on innovaatiotoiminnan kehittämisessä ja miten voin edistää innovaatiotoimintaa omassa organisaatiossani.”  Pauli Liikala, Konsultointijohtaja, Fujitsu Services Oy

INNOVAATIOAGENTTI – Valmentavan innovaatiokulttuurin rakentaminen –ohjelma valmentaa osallistujat rakentamaan itseohjautuvan innovaatiokulttuurin organisaatioon. Tavoitteena on oivaltaa, miten johtaa organisaatio radikaalisti uuteen. Koko organisaatio on innovaatioagentin toimintakenttä: luovuutta ja innovatiivisuutta löytyy kaikkialta, ei vain tuotekehitysosastolta. Innovaatioagenttina voi toimia esimerkiksi innovatiivinen johtaja, asiantuntija tai muu avainhenkilö.

 
Innovaatioagentti-valmennus on kokonaisuus, joka koostuu muista Altonovan palvelutuotteista. Käytännönläheisyyttä harjoitellaan omien tapausesimerkkien kautta.


Keskeiset kysymykset ovat:

 

  • Miten johdan itseäni luovasti omassa työssäni? - Luovuus opittavana taitona ja tavoitteellisen toiminnan välineenä.

 

  • Miten vahvistan omaa huippusuoritustani? Miten saan aikaan yhteisen huippusuorituksen?

 

  • Miten oivallan paremmin tilanteet ja niihin liittyvät mahdollisuudet sekä opin näkemään terävämmin eri vaihtoehtojen syy-seuraus-suhteita?

 

  • Miten luon itseohjautuvan innovaatiokulttuurin organisaatioon?

     

  • Miten luon ketterän ja systeemisen toimintamallin pohjautuen mm. lean- ja scrum -malleihin?