ALTONOVA OY

Fredrikinkatu 45 A3, 00100 Helsinki
info@altonova.fi
+35845133 5845, +358405541031

HOPE - Uuden aallon coaching™

HOPE on Altonovan uuden aallon coaching-konsepti. Se perustuu kokonaisvaltaiseen näkökulmaan (katso CREALEAD).  Tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan hänelle tärkeät päämäärät. HOPE -prosessissa asiakkaalle räätälöidään oma henkilökohtainen kehityssuunnitelma.


HOPE –prosessi voi kestää muutamasta oivalluskerrasta aina vuoden kestoiseen oppimisohjelmaan. Tapaamisia on yleensä 2-4 viikon välein. Aihepiiri voi olla rajattu, tiettyä tilannetta palveleva ja kestää vain muutaman tapaamiskerran. Tai se voi myös olla laajempi - varsinkin silloin kun tähdätään syvempiin muutoksiin - jolloin prosessi on yleensä ½ - 1 vuoden mittainen.


Keskustelun lisäksi työskentelytapaan voidaan sisällyttää myös muita oivaltamista ja oppimista tehostavia harjoitteita:

 

 

  • Rentoutumis- ja mielikuvatyöskentely

 

  • Työkaluja, joilla osallistuja oppii itse valmentamaan itseään – esimerkiksi räätälöidyt audiomateriaalit

 

  • Tapaamisten välillä voi sovitusti olla välitehtäviä ja yhteydenpitoa puhelimitse tai sähköpostitse.