ALTONOVA OY

Fredrikinkatu 45 A3, 00100 Helsinki
info@altonova.fi
+35845133 5845, +358405541031

VALMENNUS JA COACHING - Luova ote huippusuoritukseen

Altonovan valmennus- ja coachingtarjoavat tutkimustiedolle perustuvan uudentyyppisen lähestymistavan huippusuorituksen, hyvinvoinnin ja luovuuden kehittämiseen yksilö- ja organisaatiotasoilla. Samoja periaatteita noudattaen Altonova auttaa asiakkaita kehitys- ja muutosprojektien läpiviennissä, joissa olennaisia elementtejä ovat tarve, ratkaisu ja tuloksellinen toteutus.

 

Luovuus ja innovatiivisuus ovat sisäänrakennettu valmennuksiin – lähestymistapa on saanut alkunsa taidemaailman huippusuoritusten valmentamisesta ja mallintamisesta. Tästä lähtö kohdasta valmennukset on jatkokehitetty vastaamaan yrityselämän globaaleja luovuuden, innovatiivisuuden ja merkitysintensiivisen tuotannon haasteita. Tavoitteena on, että valmennukseen osallistuvat oppivat luovalla perusotteella yhdistämään huippusuorituksen ja hyvinvoinnin.

 

Altonovan valmennus ja coaching on paketoitu asiakkaille valmiina palvelutuotteina. Niitä voidaan myös räätälöidä kulloisenkin asiakastarpeen ja -tilanteen mukaan, sekä sisällyttää laajempiin kehityshankkeisiin ja koulutusohjelmiin.

 

Valmennuksemme lähtevät aina…

Ryhmävalmennuksia voidaan huomattavasti tehostaa yksilöcoachingin avulla. Coaching on prosessi, jossa…

Katalysoimme tutkivaa ja havainnoivaa asennetta.

 

Altonovan valmennus- ja coaching-prosessin keskeinen periaate on, että osallistuja oppii valmentamaan itse itseään ja soveltamaan valmentavaa otetta omaan työrooliinsa sen edellyttämällä tavalla.

 

Keskustelun lisäksi työskentelytapaan voidaan sisällyttää myös muita oivaltamista ja oppimista tehostavia harjoitteita…

Altonovan valmennus- ja coaching -filosofia

 

Yhdistämme huippusuorituksen ja hyvinvoinnin, mikä on jatkuvan tuloksellisuuden edellytys. Kun johdat itseäsi luovasti…

 

Huippusuoritus ja hyvinvointi - oman työn ja elämän jäävuorisysteemi

 

Valmennusfilosofiaa voidaan havainnollistaa jäävuorisymboliikan avulla. Perusperiaatteena on, että pystyäkseen jatkuvasti antamaan parastaan – ja jopa ylittämään sen – koko jäävuoren ja sitä ympäröivän ekosysteemin tulee tukea yksilön huippusuoritusta.

 

Hyväksi esimerkiksi sopii…

Systeeminen lähestymistapa

 

Altonovan toiminta perustuu systeemiselle näkemykselle maailmasta. Olemme kaikki jollain tapaa riippuvaisia toisistamme, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tällöin usein on keskeisempää ymmärtää…

 

Systeemisessä ajattelussa muutos voi alkaa yhdestä tai useammasta yhtäaikaisesta interventiosta systeemiin. Systeemin keskinäisten riippuvuussuhteiden ansiosta muutos lähtee vääjäämättä liikkeelle koko systeemissä, syntyy ketjureaktio, lumipallovyöry.

 

Perinteisen lineaarisen muutosajattelun ongelma on se, että…

 

Näkemyksemme mukaan keskeisiä ovat :

 

  • Selkeä visio toiminnan ja kehittymisen suunnasta

 

  • Oikeiden interventiokohtien määritys lumipallovyöryjen aikaansaamiseksi

 

  • Jatkuva toiminnan tarkkailu ja suunnan täsmentäminen.

 

  • Toimiminen dialogisesti verkostoissa

Valmentava ja arvostava vuorovaikutusote


Valmentavan otteen keskeisiä tunnusmerkkejä ovat mielestämme :

 

  • Kyky johtaa itseänsä tehokkaasti – Kun osaat johtaa itsesi j atkuvasti luovaan ja rentoon huippusuoritukseen, hankit valmiudet myös johtaa tiimiä jatkuvaan huippusuoritukseen

 

  • Arvostavat vuorovaikutustaidot – kun ymmärrät toisen henkilön yksilölliset ajatusmallit, saat tehokkaimmin viestisi perille ja muutoksia aikaan

 

  • Valmentava johtamisote tukee luovuutta ja innovatiivisuutta organisaatiossa – vapautat ihmisten luovuuspotentiaalin

 

Arvostavan vuorovaikutusotteen avulla valmennettavat oppivat nykyaikaisen tavan toimia diversiteettiä ja luovuutta tukevissa organisaatiokulttuureissa ja tilanteissa.

 

Arvostavan vuorovaikutusotteen hyötynä on…